Ceník služeb

Ceny kurzů

A (bez omezení) 8900,- Kč
A (bez omezení) + B 18350,-Kč
A (bez omezení) + C 22400,-Kč
A1 6500,- Kč
A1 na A2 4500,- Kč
A1 na A2 (2 roky praxe) 2900,- Kč
A1 na A2B 14500,-Kč
A2 7900,- Kč
A2 + B 16950- Kč
A2 na A (2 roky praxe) 3500,-Kč
AM 6500,-Kč
B 9950,- Kč
B na B+E 4500,-Kč
B na C 14 500,-Kč
B na T 6500,- Kč
BT 17900,-Kč
C na C+E 6950,- Kč
T 8500 Kč

Kondiční jízdy

A (bez omezení) 350,- Kč / hod.doprovod 500,-Kč
A2 300 Kč / hod. doprovod 450,-Kč
AM, A1 250 Kč / hod. doprovod 400,-Kč
B 300 Kč / hod.
C 500,- Kč / hod.
C+E 600 Kč / hod.
T 500,- Kč / hod.

Školení řidičů referentů

Školení řidičů referentů od 100,- do 300,-Kč dle počtu řidičů

Opakovaná zkouška z pravidel

Opravná zkouška - teorie 300,-Kč
Prostoj - nedostavení se na jízdu 150,-Kč

Profesní průkaz

- dle počtu hodin příslušné skupiny
Školení profesní způsobilosti od 400 do 600,-Kč